RESIDUS ESPECIALS I NO ESPECIALS

T62 | Gestió per un centre de Recollida i Transferència

Residus Especials

HPratginestós està autoritzada com a planta CRT per a residus especials i perillosos.

Es realitza una selecció, classificació, etiquetatge i condicionament per grups de residus perillosos segons normativa ADR, i posteriorment es realitza una transferència a plantes finals per a la seva gestió o inertització definitiva.

Tipus de residus:

Envasos contaminats, taladrines, pintures, absorbents, dissolvents, residus de tallers, esprais, etc.

Des de la nostra planta ens encarreguem de la documentació necessària per tal de realitzar les recollides i càrregues i les cartes de port i transport ADR, necessaris pel transport d’aquest tipus de residus. Així com també realitzem la tramitació de les pertinents Fitxes d’Acceptació (FA), Fulls de Seguiment (FS), Justificants de Recepció de Residus, etc.

Disposem d’un magatzem de transferència amb capacitat per grans quantitats de residus, ja siguin en estat sòlid com líquid, embalatges sobre palet, cubicontenidors, jerricans, etc.