BIOMASSA

V15 | Reciclatge i Reutilització de Fustes

HPratginestós ofereix el servei de recollida i gestió de residus de fusta. Posteriorment, la producció i subministrament de biomassa d’alta qualitat i uniformitat amb un baix nivell d’humitat s’adequa per a la màxima eficiència energètica.

L’empresa disposa d’una planta de trituració i separació densimètrica per oferir una garantia de qualitat i uniformitat. Es subministra en diferents mides i lliure d’impropis (vidre, material fèrric, plàstics, sorres, etc.)