RAEE’S i TRANSFORMADORS

V41 | Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

RAEE’s

HPratginestós disposa de les autoritzacions necessàries segons la normativa vigent per a la recollida, gestió, descontaminació, tractament i valorització dels aparells elèctrics i electrònics.

També estem autoritzats com a planta de transferència de RAEE’S perillosos.