VEHICLES FORA D’ÚS

V41 | Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

Centre Autoritzat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió i descontaminació de Vehicles Fora d’Ús (VFU), i per la Direcció General de Trànsit per a la tramitació oficial de baixes definitives de vehicles.

Baixa de Vehicles

Documentació necessària per a la Tramitació de Baixa de Vehicles.