Reciclatge cable coure i alumini

V45 | Recuperació de cables

HPratginestós és l’única planta autoritzada a la comarca del Bages i una de les poques de Catalunya per a la gestió de cablejat elèctric, ja sigui coure, alumini o mixt.