Història

L’any 1957 neix l’empresa que recull la tradició del Sr. Candi Pratginestós. La seva activitat es centra en la recollida, classificació, reciclatge i valorització de ferralles fèrriques i no fèrriques.


Els seus fills, Joan i Francesc, prenen el relleu del negoci l’any 1980, fent-se càrrec de l’empresa i portant-la a ser unes de les plantes de reciclatge de referència a la Catalunya Central.Al llarg dels anys, l’activitat de l’empresa s’ha anat ampliant cap a la gestió i tractament de gairebé la totalitat de residus que genera la indústria, ja siguin residus valoritzables com no valoritzables.


Actualment i després de gairebé sis dècades de treball, amb la tercera generació, HPratginestós es situa capdavantera en el sector del reciclatge i el tractament de residus.

EXPERIÈNCIA, ALT RENDIMENT I COMPROMÍS

Assessors en residus