FERRALLA I METALLS

V41 | Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

HPratginestós basa la seva activitat en la recuperació de materials fèrrics i no fèrrics.

Mitjançant diversos processos de classificació, cisellat, premsat, trituració i separació, el nostre objectiu és la recuperació del major percentatge de materials en relació als residus gestionats. Aquests materials són seleccionats i convertits en matèries primeres aptes per a la seva reutilització, sempre tenint en compte el millor balanç medi ambiental.